Hvalsø Brugsforening


Hvalsø Brugsforening blev stiftet den 03. april 1915 ved en generalforsamling der blev afholdt på Hvalsø Hotel.

 

53 Medlemmer blev indtegnet og den valgte bestyrelse blev bemyndiget til at leje en butik i Hvalsø Hotel. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre og man købte manufakturhandler Andersens plads for kr. 1,75 pr. kvadrat alen (0,394 m2). Der blev indhentet tilbud på bygning af en butik og billigst tilbud kom fra tømre Nielsen, Hvalsø. Tilbuddet lød på kr. 12.581,-

 

Den 14. juli 1915 blev komis Alfred Hansen ansat som den første uddeler. Butikken åbnede den 12. oktober og omsatte det første halve år for kr. 46.664,75. Hovedparten af omsætningen var grovvarer (korn og foderstoffer).

 

Den første november 1950 blev Alfred Hansens søn Ingvar Hansen ansat som ny uddeler. Butikken voksede støt og roligt hvilket bevirkede at pladsen på Hovedgaden blev for trang. I 1967 blev det besluttet at købe Kirkebygård grunden af Hvalsø Kommune. Grunden var på 8.200 m2 og prisen blev fastsat til kr. 200.000,-
Åbningen af det nye store supermarked på ca. 700m2 fandt sted den 12. marts 1970. Omsætningen dengang var på ca. 2,6 mill. kr. Salget af grovvarer blev droppet og man satsede i stedet på kolonialvarer herunder kød og viktualier.

 

Den 01. oktober 1985 tiltrådte Sigurd Jørgensen stillingen som uddeler efter Ingvar Hansen. I de efterfølgende år blev butikken udvidet og ombygget ved flere lejligheder. I 1998 blev det store mod Søvej opført.

 

01. januar 2001 tiltrådte Kim Kanstrup som direktør for Hvalsø Brugsforening. Samme år gennemgik butikken en omfattende ombygning og renovering. Butikkens samlede areal var nu på knap 3.000 m2. Seneste modernisering er gennemført i foråret 2010. Butikken omsætter for små 100 mill. kr og der er ca. 95 ansatte

 

Hvalsø Brugsforening Amba ejer Hvalsø Brugsforening Holding der via er seperat selskab står for udviklingen af Søtorvet i Hvalsø.

 

Søarkaden er et kombineret bolig- og center byggeri der har til formål at skaffe ekstra butikker til Hvalsø.

 

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: